َکلید ضد کرونا Anti Covid Key

تحقیقات نشان داده که استفاده از "کلید ضد ویروس کرونا" می تواند تا 90 % از تماس فرد با محیط های عمومی جلوگیری نماید


حداقل سطح تماس


"کلید ضد ویروس کرونا می تواند بهترین جایگزین دستکش های یکبار مصرف برای انجام امور عادی روزانه باشد

از مزایای بسیار مهم این ابزار قیمت ارزان و قابلیت ضدعفونی و شستشوی راحت آن است